รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรม Chula lunch talk: AI Series เพื่อเสริมพลังการเรียนการสอนด้วย AI ในหัวข้อ ChatGPT ช่วยทำวิจัยได้ ไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย (ในทุกขั้นตอน)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในกิจกรรม Chula lunch talk: AI Series เพื่อเสริมพลังการเรียนการสอนด้วย AI ในหัวข้อ ChatGPT ช่วยทำวิจัยได้ ไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย (ในทุกขั้นตอน) เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 12:00 – 13:00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรมศาสตร์(ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและออนไลน์ผ่าน Facebook live  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง