ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ภาษาศาสตร์” ในหัวข้อเรื่อง “Introduction to linguistics : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไปเป็นวิทยากรโครงการ “โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ภาษาศาสตร์” ในหัวข้อเรื่อง “Introduction to linguistics : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566  เวลา 15:00 – 19:00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ตึก 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง