ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ภาษาศาสตร์” ในหัวข้อเรื่อง “Phonology : สัทวิทยาและการวิเคราะห์ระบบเสียง” ในระหว่างวันที่ 15 และ 22  มิถุนายน 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไปเป็นวิทยากรโครงการ “โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ภาษาศาสตร์” ในหัวข้อเรื่อง “Phonology : สัทวิทยาและการวิเคราะห์ระบบเสียง” ในระหว่างวันที่ 15 และ 22  มิถุนายน 2566  เวลา 15:00 – 19:00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ตึก 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง