ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรโครงการร่างหลักสูตรและตรวจสื่อการเรียนรู้ VR และห้องเรียนเสมือนจริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรโครงการร่างหลักสูตรและตรวจสื่อการเรียนรู้ VR และห้องเรียนเสมือนจริง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566  เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องบุษบง ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง