ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการเสวนา หัวข้อ “ชีวิตชีวาภาษาไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ไปเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการเสวนาทางวิชาการและการมอบรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช 2566 หัวข้อ “ชีวิตชีวาภาษาไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน” เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566  เวลา 08:30 – 09:45 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง