ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการปาฐกถาและเสวนาพิเศษ “Frontier SHA toward Creative economy การยกระดับงานวิจัยสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของโลก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ไปเป็นวิทยากรการปาฐกถาและเสวนาพิเศษ “Frontier SHA toward Creative economy การยกระดับงานวิจัยสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของโลก” ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม Lotus 1-4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง