ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง