อาจารย์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในกิจกรรมของชมรมนิเทศศิลป ฝ่ายละครเวที “Work shop การเขียนบทละครเวที”

อาจารย์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากชมรมนิเทศศิลป งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไปเป็นวิทยากร ในกิจกรรมของชมรมนิเทศศิลป ฝ่ายละครเวที “Work shop การเขียนบทละครเวที” เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 12:00 น. – 14:00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ตึก 60 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง