ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน (ด้านศาสนา) มหาวิทยาลัยบูรพา  

ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน (ด้านศาสนา) มหาวิทยาลัยบูรพา  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง