ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปเป็นวิทยากรบรรยาย  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น. ในหัวข้อ “เคล็ดลับการพิชิตข้อสอบวัดระดับภาษาเกาหลี จากทฤษฎีการปฏิบัติ 1” เวลา 13:00 – 16:30 น. หัวข้อ “เคล็ดลับการพิชิตข้อสอบวัดระดับภาษาเกาหลี จากทฤษฎีการปฏิบัติ 2” และวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น. ในหัวข้อ “องค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีสำหรับการพัฒนาตนเอง” เวลา 13:00 – 16:30 น. ในหัวข้อ “โอกาสของผู้รู้ภาษาเกาหลีกับแนวทางการทำงานในอนาคต” ณ ห้อง HU 4103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง