ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ “Summer School 2023”ภายใต้ความร่วมมือของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปศาสตร์ และวารสารมิส (MISS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไป เป็นวิทยากรในโครงการ “Summer School 2023” ภายใต้ความร่วมมือของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปศาสตร์ และวารสารมิส (MISS) ในระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:00 -16:00 น.  
ณ ห้อง 202 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง