ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “บาลีสันสกฤตมุมมองใหม่ : สร้างคุณค่า พัฒนาชีวิต” ภายใต้โครงการบริการวิชาการ “พุทธศาสตร์เข้าใจอย่างเข้าถึง” รุ่นที่ 6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ไปเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “บาลีสันสกฤตมุมมองใหม่ : สร้างคุณค่า พัฒนาชีวิต” ภายใต้โครงการบริการวิชาการ “พุทธศาสตร์เข้าใจอย่างเข้าถึง” รุ่นที่ 6 ในโครงการ ครั้งที่ 5 เรื่อง “พุทธศิลป์โบราณจากข้อความบาลี” ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 พ.ศ. 2566 เวลา 14:00 – 15:30 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง