ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดและการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ ภายใต้หัวข้อ “Deutsch als Brücke zum friedlichen Zusammenleben – ภาษาเยอรมันเชื่อมโลกสู่สันติ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย ไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดและการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ ภายใต้หัวข้อ “Deutsch als Brücke zum friedlichen Zusammenleben – ภาษาเยอรมันเชื่อมโลกสู่สันติ” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม  2566 และวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09:30 – 14:30 น. ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน สพม.กท 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง