รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ Chula lunch talk หัวข้อ “ประเด็นทางจริยธรรม ChatGPT ที่ควรใส่ใจ เพื่อการใช้ AI อย่างสร้างสรรค์”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ไปเป็นวิทยากรในโครงการ Chula lunch talk หัวข้อ “ประเด็นทางจริยธรรม ChatGPT ที่ควรใส่ใจ เพื่อการใช้ AI อย่างสร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 12:00 – 13:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4 ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง