อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานเสวนาหัวข้อเรื่อง “ต่อต้านก่อนคานธีกาล: การสู้เพื่อเอกราชของชาวอินเดียก่อนยุคคานธี (The battle before the Gandhi moment: The Indian People’s Struggle for Freedom)”

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในงานเสวนาหัวข้อเรื่อง ต่อต้านก่อนคานธีกาล: การสู้เพื่อเอกราชของชาวอินเดียก่อนยุคคานธี (The battle before the Gandhi moment: The Indian People’s Struggle for Freedom) เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:30 – 15:30 น. ณ ห้อง ร.102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง