อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ “บรรยายพิเศษ วิชา 01374341 วรรณกรรมฝรั่งเศสคัดสรร 1 : นิทานมหัสจรรย์ฝรั่งเศสคริสต์ศตวรรษที่ 17”

อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในโครงการ “บรรยายพิเศษ วิชา 01374341 วรรณกรรมฝรั่งเศสคัดสรร 1 : นิทานมหัสจรรย์ฝรั่งเศสคริสต์ศตวรรษที่ 17” ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน