อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี ได้รับเชิญไปปฏิบัติงานเพื่อนำนิสิตออกศึกษาภาคสนาม ณ ไร่องุ่น Gramonte อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาโปรตุเกส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปปฏิบัติงานเพื่อนำนิสิตออกศึกษาภาคสนามในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา ณ ไร่องุ่น Gramonte อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง