ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ“ซอฟท์พาวเวอร์เกาหลี: พลังของเกาหลีในโลกสมัยใหม่”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ“ซอฟท์พาวเวอร์เกาหลี: พลังของเกาหลีในโลกสมัยใหม่” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน