ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมภาษาเยอรมันสู่มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ไปเป็นวิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมภาษาเยอรมันสู่มหาวิทยาลัย ให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทุกวันศุกร์ ในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567  เวลา 16:00 – 18:00 น. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง