รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญพิเศษ (ด้านภาษาฝรั่งเศส) และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านภาษาฝรั่งเศส) 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน