ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษหัวข้อ “Soft Power กับสุภาษิตสำนวน” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นอาจารย์พิเศษหัวข้อ “Soft Power กับสุภาษิตสำนวน” ในรายวิชา KOR263 KOREAN IDIOMS AND PROVERBS  ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13:30 – 16:20 น. ณ ห้อง 257 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน