ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ รับรางวัลรับโล่สามศร

ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ รับรางวัลรับโล่สามศร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ได้รับรางวัลโล่สามศรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ขอเชิญร่วมงานบรรยายทางวิชาการ เรื่อง พลวัตสารสนเทศ เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

ขอเชิญร่วมงานบรรยายทางวิชาการ เรื่อง พลวัตสารสนเทศ  เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

ขอเชิญร่วมงานบรรยายทางวิชาการ เรื่อง พลวัตสารสนเทศ
เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.arts.chula.ac.th/libsci/blog/2017/04/19/ajpim/

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/libsci/events/ajpim/ หรือโทร. 02-218-4817

ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ นำเสนอผลงานที่ประเทศจีนในการประชุม A-LIEP 2016

ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ นำเสนอผลงานที่ประเทศจีนในการประชุม A-LIEP 2016

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ นำเสนอผลงานเรื่อง Leadership in Thai University Libraries: The University Directors‘ Perspectives ในการประชุม The 7th Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice (A-LIEP 2016) ณ เมืองนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

นิสิต ป.โท และอาจารย์ คว้ารางวัลจากการประชุม ITMAHuB 2016

นิสิต ป.โท และอาจารย์ คว้ารางวัลจากการประชุม ITMAHuB 2016

ผลงานบทความของนิสิตบัณฑิตศึกษาและอาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ได้รับรางวัล Outstanding Paper Award จากการประชุมนานาชาติ International Conference on Information Science, Technology, Management, Humanities & Business (ITMAHuB 2016) ที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

เชิญชวนเขียนความรู้สึกที่มีต่อ “อาจารย์พิมพ์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตฯ

เชิญชวนเขียนความรู้สึกที่มีต่อ “อาจารย์พิมพ์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตฯ

ขอเชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ และลูกศิษย์ของ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสอาจารย์จะเกษียณอายุงาน 30 กันยายน 2560 โดยเขียนความรู้สึกที่มีต่อ “อาจารย์พิมพ์” ซึ่งภาควิชาฯ จะรวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “เรียงร้อยพิมพ์ใจ พิมพ์รำไพ 60 ปี” สามารถส่งข้อเขียนของท่านมาที่ chindarat.b@chula.ac.th หรือ sorakom.d@chula.ac.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560