หลักสูตร อ.บ. และ อ.ม. สารสนเทศศึกษา ผ่านการรับรองคุณภาพจาก CILIP, UK

หลักสูตร อ.บ. และ อ.ม. สารสนเทศศึกษา ผ่านการรับรองคุณภาพจาก CILIP, UK

It’s our pleasure to announce that our BA in Information Studies (Thai program) and MA in Information Studies (English program) are accredited by the Chartered Institute of Library and Information Professionals. The Department had an opportunity to welcome the independent assessor, Dr Carolynn Rankin, and CILIP representative, Ms Helen Berry, for final evaluation between 16th and 17th October 2019. With this accreditation, our graduates are now eligible to apply for a position that requires CILIP accreditation around the world.

C2F Scholarship for PhD Student – New Deadline October 31, 2019

C2F Scholarship for PhD Student – New Deadline October 31, 2019

The Graduate Programs in Information Studies (GPIS) at Chulalongkorn University now offering one(1) PhD scholarship for a talented , highly motivated, and dedicated student. The applicants must meet the admission qualifications and requirements and have a research interests one of the following areas: personal digital archiving, personal health records, participatory/community archives, or research data management and/or services. Also applicants with prior experience with data mining, machine learning, NLP, or user experience design are preferred.

The dealine of application submission is September 30, 2019. For more information, please contact .

Now accepting application for 2nd Semester of 2019 Graduate Program admissions – Funding Aids Available

Now accepting application for 2nd Semester of 2019 Graduate Program admissions – Funding Aids Available

The Graduate Programs in Information Studies (GPIS) is now accepting admission applications for the second semester of academic year 2019 entry (beginning January 2020). The deadline for application submission is November 7, 2019.

Check out our update requirements for MA applicants. Funding aids are also available for both domestic and international students!

New deadline for 2019 GPIS general admissions

New deadline for 2019 GPIS general admissions

Great news! The deadline of application submission for GPIS admissions has been extended to May 31, 2019. If you would like to apply to either MA or PhD program in Information Studies, please visit GPIS General Admissions – Application Form. Please note that all required documents must be received by the admission office by May 31, 2019. If you have any questions regarding the application, please contact or call +66-2218-4817 (only applicable during 9.00am – 5.00pm (Bangkok time) on weekdays).

แนะนำอาจารย์ใหม่: ดร.ทิพยา จินตโกวิท ผู้นำชุมชน HCI

แนะนำอาจารย์ใหม่: ดร.ทิพยา จินตโกวิท ผู้นำชุมชน HCI

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ขอต้อนรับ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ในฐานะอาจารย์ประจำ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 นี้ ดร.ทิพยาสนใจงานวิจัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบเทคโนโลยีให้เหมาะสำหรับการทำงานแบบร่วมมือ และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ อาจารย์มีประสบการณ์ในการสอนและการทำวิจัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในผู้นำของ Bangkok ACM SIGCHI Chapter อีกด้วย

Department of Library Science at Chulalongkorn University is pleased to welcome Dr.Thippaya Chintakovid as a new faculty member beginning April 2019. Dr.Thippaya is interested in conducting research in Human-Computer Interaction (HCI), Computer-Supported Cooperative Work (CSCW), and User Experience Design (UXD). She has extensive teaching and research experience in human-computer interaction area. She has also been a part of leadership team of Bangkok ACM SIGCHI Chapter.

นิสิตวิชาเอกสารนิเทศศึกษาได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี

นิสิตวิชาเอกสารนิเทศศึกษาได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ขอแสดงความยินดีนายศุภกิจ
เฟื่องชงมณี นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกสารนิเทศศึกษา วิชาโทภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในโอกาสที่ได้รับทุน Asian University Network
Scholarship (AUNS) ไปศึกษาภาษาเกาหลี ณ ประเทศเกาหลีเป็นเวลา 1 ปี

Supakij Fuengchongmanee, a third year undergraduate student (major in information studies and minor in korean language) has been awarded Asian University Network Scholarship to study Korean language in Korea for one academic year. Congratulations!