หนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ชื่อ พื้นฐานการจัดระบบคอลเลกชันดิจิทัลสำหรับงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ ได้ออกวางจำหน่ายแล้วทั้งในรูปแบบรูปเล่มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook)

หนังสือเล่มนี้ปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอลเล็กชันดิจิทัลในห้องสมุดและจดหมายเหตุ การบรรยายข้อมูลในระเบียนเมทาดาทา การควบคุมความถูกต้องของจุดเข้าถึงในระเบียนเมทาดาทา วิธีจัดระบบความรู้สำหรับคอลเล็กชันดิจิทัล รวมถึงการฉายภาพอนาคตของการจัดระบบคอลเล็กชันดิจิทัล

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและการสั่งซื้อได้ที่ ร้านหนังสือออนไลน์ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ และศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หนังสือใหม่ พื้นฐานการจัดระบบคอลเล็กชันดิจิทัล