ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์วัชรี รมยะนันทน์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์วัชรี รมยะนันทน์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ผลงานสำคัญของศาสตราจารย์วัชรี รมยะนันทน์ อาทิ หนังสือลิลิตและนิราศ และวิวัฒนาการวรรณคดีไทย

[post-views]