โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ความโกรธและความไม่เป็นธรรมทางสังคมกับมุมมองพุทธปรัชญา”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายทางออนไลน์ในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ความโกรธและความไม่เป็นธรรมทางสังคมกับมุมมองพุทธปรัชญา” โดย อ.ดร.ทิพพาพันธุ์ เชื้อสวัสดิ์ จากภาควิชาปรัชญา ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น. นะคะ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังทาง Zoom ได้ที่ https://bit.ly/3onPZgn

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนตุลาคม 2563

1. 3 ตุลาคม 2563 เรื่อง “การขอโทษวิถีใหม่ในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก” โดย ผศ.ดร.ประไพพรรณ พึ่งฉิม
2. 10 ตุลาคม 2563 เรื่อง “ท่าทีของพระพุทธเจ้าในบริบทแห่งความหลากหลายทางศาสนา” โดย อาจารย์เฉลิมวุฒิ วิจิตร
3. 17 ตุลาคม 2563 เรื่อง “วินัยภิกษุณีสงฆ์กับการบรรลุธรรม” โดย ผศ.สุภัทรา วงสกุล
4. 24 ตุลาคม 2563 เรื่อง “พุทธศาสนานิกายเซนในคาบสมุทรเกาหลี” โดย อาจารย์ถาปกรณ์ กำเนิดศิริ
5. 31 ตุลาคม 2563 เรื่อง “โรคโควิดกับการเคารพสิทธิมนุษยชน” โดย ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ …

เชิญชมวิดีโอการบรรยายในหัวข้อ “โครงสร้างข้อมูลกับอนุภาคท้ายในภาษาไทย” โดย ผศ. ดร.อัปสร ทวิลาภากุล

เชิญชมวิดีโอการบรรยายในหัวข้อ “โครงสร้างข้อมูลกับอนุภาคท้ายในภาษาไทย” โดย ผศ. ดร.อัปสร ทวิลาภากุล (สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ช่องยูทูป Linguistics Chula …

คุณ Celeste Amparo Marinelli อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานทูตเอกอัครราชทูตกัวเตมาลาประจำประเทศไทย มาบรรยายในหัวข้อ “เทศกาลอีสเตอร์และการผสมผสานความเชื่อทางศาสนาในกัวเตมาลา”

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาภาษาสเปนได้รับเกียรติจากคุณ Celeste Amparo Marinelli อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานทูตเอกอัครราชทูตกัวเตมาลาประจำประเทศไทย มาบรรยายในหัวข้อ “เทศกาลอีสเตอร์และการผสมผสานความเชื่อทางศาสนาในกัวเตมาลา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมลาตินอเมริกาในรายวิชาวัฒนธรรมกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาสเปน …

สาขาวิชาภาษาสเปนได้รับเกียรติจากคุณ Elías Manuel Navarro Dorado มาบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมในประเทศสเปน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาภาษาสเปนได้รับเกียรติจากคุณ Elías Manuel Navarro Dorado ผู้ช่วยทูตฝ่ายมหาดไทย สถานทูตเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย มาบรรยายในหัวข้อ …