สาขาวิชาภาษาสเปนได้รับเกียรติจากคุณ Elías Manuel Navarro Dorado มาบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมในประเทศสเปน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาภาษาสเปนได้รับเกียรติจากคุณ Elías Manuel Navarro Dorado ผู้ช่วยทูตฝ่ายมหาดไทย สถานทูตเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย มาบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมในประเทศสเปน” ในรายวิชาภาษาสเปนด้านกฎหมายและยังได้เล่าถึงความร่วมมือด้านงานยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศสเปนและประเทศไทยอีกด้วย

El pasado viernes día 30 de octubre la Sección de Español ha tenido el honor de contar con la presencia del Sr. Elías Manuel Navarro Dorado, Agregado de Interior de la Embajada de España en Tailandia, que daba la charla “Derecho procesal de España”en la clase de Español jurídico. También hablaba de la cooperación en materia penal entre Tailandia y España.

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์