รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนตุลาคม 2563

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนตุลาคม 2563

ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น.

1. 3 ตุลาคม 2563 เรื่อง “แนวคิดเรื่องการขอโทษกับมุมมองเรื่องการแก้ไขภาพลักษณ์” โดย ผศ.ดร.ประไพพรรณ พึ่งฉิม
2. 10 ตุลาคม 2563 เรื่อง “ท่าทีของพระพุทธเจ้าในบริบทแห่งความหลากหลายทางศาสนา” โดย อาจารย์เฉลิมวุฒิ วิจิตร
3. 17 ตุลาคม 2563 เรื่อง “วินัยภิกษุณีสงฆ์กับการบรรลุธรรม” โดย ผศ.สุภัทรา วงสกุล
4. 24 ตุลาคม 2563 เรื่อง “พุทธศาสนานิกายเซนในคาบสมุทรเกาหลี” โดย อาจารย์ถาปกรณ์ กำเนิดศิริ
5. 31 ตุลาคม 2563 เรื่อง “โรคโควิดกับการเคารพสิทธิมนุษยชน” โดย ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://tinyurl.com/aksornpatee2563

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง