โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ความโกรธและความไม่เป็นธรรมทางสังคมกับมุมมองพุทธปรัชญา”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายทางออนไลน์ในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ความโกรธและความไม่เป็นธรรมทางสังคมกับมุมมองพุทธปรัชญา” โดย อ.ดร.ทิพพาพันธุ์ เชื้อสวัสดิ์ จากภาควิชาปรัชญา ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น. นะคะ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังทาง Zoom ได้ที่ https://bit.ly/3onPZgn

[post-views]