ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่คุณนัทรียา ทวีวงศ์ อ.บ. 54 (ภาษาเยอรมัน) ได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านประสานกิจการภายในประเทศ …

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนิสิตใหม่อักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนิสิตใหม่อักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ทุกคนสู่รั้วจามจุรี

ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับยกย่องจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับยกย่องจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ …