ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่คุณนัทรียา ทวีวงศ์ อ.บ. 54 (ภาษาเยอรมัน) ได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านประสานกิจการภายในประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง