รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

1 พฤษภาคม 2564 เรื่อง “ภาพยนตร์ไทยกับการสร้างการรับรู้ครอบครัวชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ ทศวรรษ 2520-30” โดย คุณอภิสิทธิ์ ปานอิน
8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง “ภาพยนตร์ไทยกับปัญหาของวัยรุ่น ทศวรรษ 2520-2530” โดย คุณอภิสิทธิ์ ปานอิน
15 พฤษภาคม 2564 เรื่อง “มโนทัศน์สิ่งแวดล้อมในการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย” โดย คุณนิสารัตน์ ขันธโภค
22 พฤษภาคม 2564 เรื่อง “สำนึกสิ่งแวดล้อมกับการประกวดศิลปกรรมไทย ทศวรรษ 2520-2530” โดย คุณนิสารัตน์ ขันธโภค
29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง “การเดินทางของชาวเวียดนามมาสู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย” โดย คุณวีรภัทร ผิวผ่อง

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.ph

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง