ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับยกย่องจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับยกย่องจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔

ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
คุณรัดเกล้า อามระดิษ
คุณรัศมี มณีนิล
คุณชิน คึน เฮ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง