ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 …

ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการวิจัยเชิงพื้นที่” โดย อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์

ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการวิจัยเชิงพื้นที่” โดย อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์…

Khyentse Foundation Award Ceremony 2021

On February 4, 2022, the Faculty of Arts, Chulalongkorn University hosted the Khyentse Award Ceremony 2021 in a hybrid online-onsite format. This is the second time that the Award Ceremony was organized in this fashion as a response to the COVID-19 outbreak. This year, however…