ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการวิจัยเชิงพื้นที่” โดย อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์

ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการวิจัยเชิงพื้นที่” โดย อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ จากภาควิชาภูมิศาสตร์ 23 กุมภาพันธ์ 2565

สื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ล้วนเป็นเวทีและพื้นที่แห่งการแสดงของตัวตนและอารมณ์ของผู้คน รวมถึงใช้เชื่อมโยงระหว่างคนและสังคม ซึ่งมีแนวโน้มจำนวนผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี ข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเชิงประชากรในมิติต่าง ๆ แต่ยังแฝงไว้ด้วยการระบุพิกัดตำแหน่งติดตามตัวทางพื้นที่ (Geotagging) ซึ่งสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ในงานด้านภูมิศาสตร์ เพื่อเข้าใจพลวัตประชากรเชิงพื้นที่ได้อีกด้วย และเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกนำมาใช้ศึกษาอย่างกว้างขวางในมิติต่าง ๆ อีกทั้งมีประโยชน์อย่างมากในการใช้ทดแทนการเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นนี้ ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องมีการสัมผัสระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคมอีกด้วย

รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง