ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศิษย์เก่าของคณะฯ ได้รับรางวัลสุรินทราชา นักแปลและล่ามดีเด่น

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศิษย์เก่าของคณะฯ ได้รับรางวัลสุรินทราชา นักแปลและล่ามดีเด่น ดังต่อไปนี้…

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นางสาวกัญญาภัทร มีชัย ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นางสาวกัญญาภัทร มีชัย ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ คว้าเหรียญเงิน(ประเภททีมหญิง) จากการแข่งขันกีฬาฟันดาบ…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ เข้ารับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ เข้ารับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในพิธีพระราชทาน…

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอกิจกรรมโรงเล่า ในหัวข้อ“ดูละคร=บาป?” การละครอินเดียโบราณในบริบทวัฒนธรรมต่างศาสนา

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอกิจกรรมโรงเล่า ในหัวข้อ“ดูละคร=บาป?”…

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนไปอบรมต่อ ณ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา สาธารณรัฐเกาหลี

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนไปอบรมต่อ ณ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา…

ขอเรียนเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้อ่านทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะ “การอ่าน” ดาวน์โหลดหนังสือเรื่อง ณ ขณะอ่าน: บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

#อ่านฟรีebook สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้อ่านทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะ “การอ่าน” ดาวน์โหลดหนังสือเรื่อง ณ ขณะอ่าน: บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต…

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดจากวรรณกรรมเยาวชนเยอรมัน “ชะตรูว์เวิลเพเทอร์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 6000 บาท

เนื่องในวาระครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดจากวรรณกรรมเยาวชนเยอรมัน “ชะตรูว์เวิลเพเทอร์” ชิงเงินรางวัลมูลค่า…

หนังสือ เกียรติภูมิจุฬาฯ : ๔๐ ปีแรกแห่งการวางรากฐานอุดมศึกษาที่พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้ในแผ่นดิน

หนังสือ เกียรติภูมิจุฬาฯ : ๔๐ ปีแรกแห่งการวางรากฐานอุดมศึกษาที่พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้ในแผ่นดิน วางจำหน่ายแล้ว…

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปี 25641

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปี 25641…