ขอเรียนเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้อ่านทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะ “การอ่าน” ดาวน์โหลดหนังสือเรื่อง ณ ขณะอ่าน: บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

#อ่านฟรีebook สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้อ่านทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะ “การอ่าน” ดาวน์โหลดหนังสือเรื่อง ณ ขณะอ่าน: บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทางแอปพลิเคชันอ่านหนังสือออนไลน์ CU-eBook Store , TK Read และ Meb อ่านได้ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ดูรายละเอียดที่โพสต์ต้นเรื่องได้เลยค่ะ

*การจัดทำหนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น ไม่มีการจัดจำหน่ายและไม่มีการนำไปใช้เพื่อแสวงหาผลกำไรในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น*

ณ ขณะอ่าน: บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา- คณะผู้จัดทำเนื้อหาบทเรียน: ผศ.หัตถกาญจน์ อารีศิลป อ.ดร.ดิเรก หงษ์ทอง นายสุรชัย บุญญสิริ และ น.ส.นลิน สินธุประมา

– ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหนังสือ: ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์

– ที่ปรึกษา: ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธร (รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล)

– ผู้เผยแพร่และจัดพิมพ์: สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง