ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ “ความหมายกับการแปล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรันธรา ศรีอุทัย

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ความหมายกับการแปล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรันธรา…

ขอแนะนำหนังสือใหม่ โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ “ชาดกกับวัฒนธรรมวรรณศิลป์ไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำหนังสือใหม่ โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ “ชาดกกับวัฒนธรรมวรรณศิลป์ไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตปริญญาตรีและนิสิตปริญญาเอกของภาควิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ประจำปี 2565

ภาควิชาภาษาไทยขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตปริญญาตรีและนิสิตปริญญาเอกของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ประจำปี 2565…

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังรายการโรงเล่า Ep.18 ในหัวข้อ “จักรวาลวิทยาอินเดียและตะวันตก”

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังรายการโรงเล่า Ep.18 ในหัวข้อ “จักรวาลวิทยาอินเดีย…

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “แขก(ไม่)แปลกหน้า: คำและสำนวนยืมแปลภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาและวรรณคดีไทย” โดย อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “แขก(ไม่)แปลกหน้า: คำและสำนวนยืมแปลภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาและวรรณคดีไทย”…