ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังรายการโรงเล่า Ep.18 ในหัวข้อ “จักรวาลวิทยาอินเดียและตะวันตก”

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังรายการโรงเล่า Ep.18 ในหัวข้อ “จักรวาลวิทยาอินเดียและตะวันตก” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิ.ย. 2565 เวลาเดิม 19.00 น.
ร่วมวงสนทนาโดย
อ.อธิพงษ์ อมรวงศ์ปีติ
ผศ. ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว
อ. ดร.บุณฑริกา บุญโญ

รับชมบันทีกวิดีโอ ที่นี่

[post-views]