ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตปริญญาตรีและนิสิตปริญญาเอกของภาควิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ประจำปี 2565

ภาควิชาภาษาไทยขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตปริญญาตรีและนิสิตปริญญาเอกของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ประจำปี 2565

ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
– บทวิจารณ์เรื่อง “ปันหยี สะมิหรัง – วายัง กุลิต – ชีวิตในสงครามใต้ฉากผ้า” โดย อัศวุธ อุปติ นิสิตปริญญาตรี
อ่านบทวิจารณ์ได้ ที่นี่ .

ระดับประชาชนทั่วไป
– บทวิจารณ์เรื่อง “คนธรรพ์: รวมเรื่องสั้นที่ก้าว (ไม่) พ้นความคิดแบบคู่ตรงข้าม” โดย กรกฎา บุญวิชัย นิสิตระดับปริญาเอก
อ่านบทวิจารณ์ได้ ที่นี่

ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านบทวิจารณ์ได้ทางเพจ “ดวงใจวิจารณ์”

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง