เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศ

เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศ (𝘿𝙖𝙩𝙖 𝙖𝙣𝙙 𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝘾𝙪𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣)” ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
📌หลักสูตรภาษาไทย
📌นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
📌แผน ข สารนิพนธ์
📌ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
รายละเอียดหลักสูตร http://www.arts.chula.ac.th/libsci/curriculum/madic/
สมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย http://www.register.gradchula.com/
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 64
***ขอแก้ไข***
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 450
TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 45
CU-TEP ไม่น้อยกว่า 45
IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0