ชมวิดีโอย้อนหลัง โครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 3 หัวข้อ “มองให้ ‘เห็น’ จริยศาสตร์กับจริยศาสตร์แบบการมอง”

ขอเชิญรับชมวิดีโอโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 3 หัวข้อ “มองให้ ‘เห็น’ จริยศาสตร์กับจริยศาสตร์แบบการมอง” จัดขึ้นในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00-22.00 น. ทางแอปพลิเคชัน Zoom วิทยากร: อาจารย์ ดร.ปิยฤดี ไชยพร ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดยอาจารย์รชฏ สาตราวุธ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รับชมย้อนหลังได้ที่นี่