โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 20 เรื่อง “คัมภีร์กถาวัตถุ : นานาทรรศนะว่าด้วยพระพุทธเจ้า”

เทปบันทึกการบรรยายใน “โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์” ครั้งที่ 20
เรื่อง “คัมภีร์กถาวัตถุ : นานาทรรศนะว่าด้วยพระพุทธเจ้า” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น.

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์