ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันพัสสา ธูปเทียน ได้รับ ‘รางวัลคึกฤทธิ์’

ขอแสดงความยินดีแก่ ครูหนิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันพัสสา ธูปเทียน อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละครและประธานหลักสูตรมหาบัณฑิตศิลปการละคร ในโอกาสที่ได้รับ ‘รางวัลคึกฤทธิ์’ สาขาศิลปะการแสดงประจำปี 2563

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์