ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดโครงการ Virtual Reality Contest ประจำปี 2563

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดโครงการ Virtual Reality Contest ประจำปี 2563 ประเภท 360 VR จากงาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 (CNS 2020) ที่จัดโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์