ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ศิรส มหาวัฒนอังกูร อาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณในการส่งเสริมการสื่อสารและความเข้าใจระหว่างไทยและเกาหลี

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ศิรส มหาวัฒนอังกูร อาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณในการส่งเสริมการสื่อสารและความเข้าใจระหว่างไทยและเกาหลี ผ่านการทำกิจกรรมเผยแพร่ประเทศเกาหลีให้เป็นที่รู้จัก ณ งาน 2020 Digital Public Diplomacy Supporters จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์