คลิปเสวนา “La novela histórica: Miradas desde Perú y Tailandia” เพื่อร่วมฉลอง 55 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศเปรูและประเทศไทย

คลิปเสวนา “La novela histórica: Miradas desde Perú y Tailandia” เพื่อร่วมฉลอง 55 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศเปรูและประเทศไทย

ผู้ร่วมเสวนา:
Dr. Eduardo González Viaña (Perú) ศาสตราจารย์กิตติคุณ Western Oregon University และผู้เขียน “El largo camino de Castilla” นวนิยายร่วมฉลอง 200 ปีการประกาศเอกราชของเปรู
รศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล
ผู้อำนวยการศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

El clip del conversatorio “La novela histórica: Miradas desde Perú y Tailandia” para celebrar celebrar los 55 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y Tailandia.

Los panelistas:
Dr. Eduardo González Viaña (Perú), Profesor Emérito de la Universidad Western Oregon y autor de “El largo camino de Castilla”, la novela del Bicentenario del Perú.
Dra. Pasuree Luesakul (Tailandia), Directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chulalongkorn.

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง