ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25 พฤศจิกายน) ซึ่งปีนี้เป็นวาระครบรอบ 95 ปีนับแต่วันสวรรคต ณ โถงชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณาจารย์บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

โอกาสนี้ นิสิตภาควิชาภาษาไทยอ่านบทอาศิรวาทราชสดุดี และนิสิตชมรมดนตรีไทยและชมรมนาฏศิลป์ ร่วมกับชมรมภาษาไทย จัดการแสดงประกอบด้วยการอ่านฉันท์สันสกฤตจาก “อภิชญาณศากุนตลัม” ของกวีกาลิทาส ระบำ “มฤคระเริง” และรำ “ทุษยันต์ตามกวางดำ” จากพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องศกุนตลา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง