คณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลีเข้าร่วม “งานสัมมนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย”

คณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาเกาหลีเข้าร่วม “งานสัมมนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย” (태국의 한국어 교육 발전 모색을 위한 전문가 세미나” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ศูนย์การศึกษาเกาหลี และศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย” อีกด้วย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง