อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ศาสตร์และศิลปะของการตั้งชื่อในการตลาด” ให้กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ศาสตร์และศิลปะของการตั้งชื่อในการตลาด” ให้กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Development Agency/ ETDA) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน VDO Conference และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ของ ETDA

อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ สอนวิชาภาษากับการสื่อสารทางการตลาดให้กับนิสิตคณะอักษรศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาเรื่องการตั้งชื่อแบรนด์และผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทต่างๆ รวมถึงที่ปรึกษาของบริษัทตัวแทนจดเครื่องหมายการค้าในไทยให้กับแบรนด์ระดับนานาชาติ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง